รู้รอบ "ไมเกรน" ภายใน 5 นาทีแบบละเอียดยิบ
4
ไมเกรน คือ พบได้ประมาณร้อยละ 10 -15 ของประชากรทั่วไป พบได้ในคนทุกวันแต่พบมากในช่วงอายุ 10-30 ปี พบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายประมาณ 3.5 เท่า... อ่านต่อ
11
โฆษณา