6 ส.ค. 2021 เวลา 00:25 • ความคิดเห็น
ถ้าไม่รู้จะทำความเข้าใจได้จะใด..เหมือนเด็กทารก..เขาเรียนรู้ทีละคำเช่น หิว, กิน, นม, ข้าว, ..ฯลฯ
พอเข้าใจก็จะประสมคำขึ้นได้ ..จากเป็นคำ ก็ค่อยเป็นวลี เป็นประโยค .. พัฒนาไปตามลำดับ โดยที่ไม่ต้องสอน.
โฆษณา