ผมขอปัญญาที่ไร้ขอบเขตที่สามารถไขปัญหาทุกอย่างของคนทุกคน (หรือไม่ใช่คนก็ได้) เป็นปัญญาที่ไร้เครื่องกั้นขวาง ปราศจากทางตัน มั่นคง แข็งกล้า หาใครเทียบไม่ได้
ครับ
2ถูกใจ
147รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...