ความคิดเห็นบนคำถาม

สมมุติว่า ชั่วชีวิตคน 1 คน ที่เกิดมา สามารถขอพรได้ คนละ 1 ข้อ ใน 1 ชีวิต คุณจะขอพรว่าอะไร ?
5 ส.ค. 2021 เวลา 17:01 • ไลฟ์สไตล์ • 39 คำตอบ
คำตอบ (39)