• Benjaphat Jaturonrusami
  pi_prodaeng
  • 35
   โพสต์
  • 1
   ผู้ติดตาม
  • 4
   กำลังติดตาม
  • นักจัดการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม(วทน .)ผันมาศึกษาเรื่องเวชศาสตร์วิถีชีวิต และเวชศาสตร์ชะลอวัย รักษ์ตัวเอง ห่างไกลโรคNCDs
  • อิสระ เรียนรู้ต่อเนื่องด้านสุขภาพชะลอวัย ต่อยอดเป็นธุรกิจแบบ Advanced Affiliate
  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • อาศัยอยู่ที่ Bangkok, Thailand