EP178 ก้าวข้ามการกักตุนความรู้ ด้วยวัฒนธรรม Knowledge Sharing
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร เป็นหนึ่งในกระบวนการที่จะนำพาองค์กรยุคใหม่ ไปสู่ความสามารถทางการแข่งขันขั้นสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด แต่เพราะอะไรที่บ่อยครั้งการแลกเปลี่ยนความรู้ภายในทีม จึงเป็นเรื่องที่ท้... อ่านต่อ
โฆษณา