11 ส.ค. 2021 เวลา 14:06 • การเมือง
สงครามกลางเมืองไม่มี ถ้าฝ่ายรัฐบาลฟังเสียงประชาชน ทำเพื่อประชาชน ไม่โกง ไม่คอรัชั่น ใช้เงินภาษีเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุด ใช้ความรักและเมตตาต่อประชาชนผู้เสียภาษี
โฆษณา