ความคิดเห็นบนคำถาม

สมมุติว่าถ้าเกิดสงครามกลางเมืองในประเทศไทย ...จะเป็นการต่อสู้ระหว่าง**ทหาร+ตำรวจกับประชาชน..เห็นด้วยหรือไม่?
11 ส.ค. 2021 เวลา 12:48 • การเมือง • 4 คำตอบ
คำตอบ (4)