โปรดอย่าบอกว่าประชาชน ให้บอกว่ากลุ่มคนเห็นต่างทางการเมืองหรือประชาชนที่เห็นต่างการการเมือง ระบุให้ชัดเจน
"โปรดอย่าใช้คำรวม"
ต้องยอมรับว่าคนไม่สนใจการเมืองมันก็มี
88 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา