11 ส.ค. 2021 เวลา 14:20 • การเมือง
นักการเมืองทุกคนต้องการผลประโยชน์ เปลี่ยนแล้วมีค่าอะไร
ประท้วงไล่นักการเมืองเห็นแก่ตัวคนเก่าออกไป และให้นักการเมืองเห็นแก่ตัวคนใหม่เข้ามา เมื่อไหร่จะจบ.. จะเอาอะไรกับคนเห็นแก่ตัว
โฆษณา