😍
ในวันที่รู้สึกว่าทุกอย่างรุมเร้า
หนทางดูหม่นหมอง
จิตจมดิ่งลงไปกับเรื่องราว
มันยังมีวิธีที่ทำให้จิตฟื้นตัว เด่นดวงขึ้นมาได้... อ่านต่อ
3
  • 1
โฆษณา