เรามีความสุขที่แตกต่างกัน ส่วนตัว อิสระคือความสุข ดังนั้นความสุขของเราเกิดจากการได้รับอิสระ^^
  • 1
โฆษณา