13 ส.ค. 2021 เวลา 15:52 • การเมือง
เมื่อเริ่มทำงานราชการอายุ 23 ปี+อุดมการณ์เต็มหัว
5 ปีต่อมาอุดมการณ์เต็ม
5 ปีต่อมาอุดมการณ์เต็
5 ปีต่อมาอุดมการณ์เก็บใส่ลิ้นชัก
5 ปีต่อมาอุดมกามา(บางคน)
5 ปีต่อมาอุดมการ(กิน)
5ปีเกษียณอายุราชการอุดมการณ์กินอ้วนท้วนสมบูรณ์
(5555เหตุการณ์สมมติ5555)
ผมอยู่ทำงานจน 5 ตัวที่ 4 แล้วก็ลาออกearly retire
ระบบราชการเหมือนยักษ์ใหญ่ คุณและอีกหลายคนมีความมุ่งมั่นที่จะทำงานเพื่อประชาชนแต่สุดท้ายก็ไปตามระบบเป็นสมุนยักษ์ต่อไปเรื่อยๆๆๆ
1
โฆษณา