มีบัญชีอยู่แล้ว?

คำถาม

ระบบราชการไทย ทำไมถึงยังมีความเลื่อมล้ำ ความไม่ยุทธติธรรม?????
13 ส.ค. 2021 เวลา 12:38 • การเมือง • 5 คำตอบ
คำตอบ (5)
 • ขาดการพัฒนาฐานข้อมูลให้ทันสมัยครับ
  ง่ายๆ แค่ถิ่นที่อยู่ปัจจุบันเพื่อการฉีดวัคซีน
  ยังเอาตามทะเบียนบ้านทั้งที่ มีฐานข้อมูลการประกันสังคมอยู่ที่อื่น
  ซึ่งทำให้คนที่หาประโยชน์จากความต่างตรงนี้เยอะครับ
 • น่าจะเป็นทั้งสังคมนะครับไม่ใช่แค่ระบบราชการ
 • เมื่อเริ่มทำงานราชการอายุ 23 ปี+อุดมการณ์เต็มหัว
  5 ปีต่อมาอุดมการณ์เต็ม
  5 ปีต่อมาอุดมการณ์เต็
  5 ปีต่อมาอุดมการณ์เก็บใส่ลิ้นชัก...
  1
  แมวเหมียว โก๊ะๆ
  คัดค้าน ไม่เห็นด้วย แตกแยก ไม่เข้ากลุ่ม ก็อยูไม่ได้ ในระบบนี้
 • เพราะคนที่มีอำนาจ พยายามไม่ให้คนดีเป็นใหญ่
  แมวเหมียว โก๊ะๆ
  เราทำอะไรได้ไหม ในฐานะคนธรรมดา สู้เพื่อความยุทติธรรม ไม่ใช่โดนกดขีข่มเหงให้เรามีค่า=โง่ อยู่อย่างนี้เรื่อยไป
 • การคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่ง สูงขึ้นในระดับผู้บริหารยังมีระบบอุปถัมภุ์
  Royal cat
  ระบบนี้ฝังลึก ไม่มีการแก้ไข มันน่าเศร้าใจกับประเทศเรานะ