13 ส.ค. 2021 เวลา 13:16 • การเมือง
การคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่ง สูงขึ้นในระดับผู้บริหารยังมีระบบอุปถัมภุ์
โฆษณา