15 ส.ค. 2021 เวลา 13:19 • การเมือง
ขาดการพัฒนาฐานข้อมูลให้ทันสมัยครับ
ง่ายๆ แค่ถิ่นที่อยู่ปัจจุบันเพื่อการฉีดวัคซีน
ยังเอาตามทะเบียนบ้านทั้งที่ มีฐานข้อมูลการประกันสังคมอยู่ที่อื่น
ซึ่งทำให้คนที่หาประโยชน์จากความต่างตรงนี้เยอะครับ
โฆษณา