ก่อนจะไม่เหลือร้านชำให้เดิน มาร่วมสนันสนุน "ร้านชำใกล้ฉัน" โปรเจกต์ดีๆ เพื่อคนตัวเล็ก
1
"ร้านชำใกล้ฉัน" โปรเจกต์ที่เกิดขึ้นจากความต้องการที่จะสนับสนุนร้านค้ารายย่อยในชุมชนให้เกิดการกระจายรายได้โดยเฉพาะในช่วงวิกฤตโรคระบาดและเศรษฐ... อ่านต่อ
โฆษณา