เฉยไว้ครับ ถ้าเราคว้าเอามาเก็บไว้หัวใจเราจะร้อนลุ่มแรมเดือนแรมปี และเราไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ตัวเองให้ใครเห็นมีความสุขกับความเป็นตัวเองเยอะๆนะครับ
  • 1
โฆษณา