เรียนเพื่อ???
1.ตอนเป็นเด็กจุดประสงค์เพื่อให้อ่านออก-เขียนได้...อย่างน้อยถ้าหลงทางยังอ่านป้ายบอกทางและกลับบ้านได้
2.ตอนโตเรียนเพื่อให้มีความรู้เพื่อใช้ประการสมัครงานเพื่อเลี้ยงชีพและครอบครัว
3.ตอนทำงานเรียนเพื่อพัฒนาตัวเองและเพื่อความก้าวหน้าในการทำงาน
2 ถูกใจ
126 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 2
    โฆษณา