20 ส.ค. 2021 เวลา 00:00 • สุขภาพ
รู้หรือไม่ !?
ฟันแท้ไม่มีกำหนดอายุการใช้งาน
เราสามารถมีฟันแท้ใช้งานได้ตลอดชีวิต
หากดูแลอย่างถูกต้องและเหมาะสม
ช่องทางการติดตาม
#dentfaah #หมอฟ้ายิงฟัน
อายุของฟันแท้
โฆษณา