ศาสนาถูกสร้างจากมุมมองของบุคคล ไม่สามารถบอกได้ว่าถูกต้องทุกสิ่ง
  • 1
โฆษณา