คำถาม

ทำไมพฤติกรรมตามธรรมชาติของมนุษย์เป็นเรื่องทางโลกครับ ?
18 ส.ค. 2021 เวลา 17:58 • ปรัชญา • 9 คำตอบ
ศาสนาพุทธแบ่งเป็นทางโลกและทางธรรม เมื่อธรรมะหมายถึงธรรมชาติ สิ่งที่เป็นไปตามธรรมดาของโลก นกอยู่อย่... ดูเพิ่มเติม
คำตอบ (9)
 • เส้นกั้นคือ อวิชชา
  เส้นทางเดินของชีวิตจะมีทางเลือกในทุกๆการกระทำ เหมือนเจอทาง 2 แพร่ง คือ ทางโลก กับ ทางธรรม
  มนุษย์ส่วนที่ 'ไม่รู้' ความจริงของชีวิต จะเห็นทางเดียว คือทางโลก อวิชช...
  • 1
  • ก็ต้องดูว่า โลกคืออะไร โลกคือโลกธาตุ ที่มีแต่ธาตุ และมีเหตุปัจจัย ในการทำให้ธาตุต่างๆนั้น ทำหน้าที่ ธรรมะ แปลว่าหน้าที่
   และมนุษย์ก็มีเหตุมาจากธาตุ ก็คือมาจากตัวโลกนี่หล่ะ
   ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรของทางโลก ก็ต้องอยู่ในกฎของธรรมชาติ หรือก...
   • อันนี้ตอบตามความเข้าใจของตัวเองนะคะ ผิดถูกยังไงลองพิจารณาก่อนค่ะ ถูกค่ะธรรมชาติเป็นเรื่องธรรมดาของโลก มีดีมีชั่วมั่วสุมกันไป หมุนเวียนเปลี่ยนไปเกิดดับตลอดเวลา ที่เขาเรียกว่าทางโลกที่คนเราโดยทั่วไปก็ใช้ชีวิตแบบทางของโลก ส่วนในทางธรรมก็เข้าใจในสิ่งที่เป็นธรรมชาติตรงนี้เป็นอย่างดี จ...
    • เพราะวิถีของมนุษย์มักจะถูกปรุงแต่งด้วยจิต ไม่ได้เดินตามวิถีตามธรรมชาติหรือสัญชาตญาณแบบเพียว ๆ
     หิว ก็สรรหาอาหารมาบรรเทาหิว มิใช่กินตามมีตามเกิด...
     • 2
     • มันคือกระแสธรรมชาติ
      จิตใจคนมีธรรมชาติไหลลงต่ำ
      เหมือนที่น้ำไหลจากเหนือลงสู่ใต้
      การเรียนรู้ธรรมก็เพื่อให้เข้าใจธรรมชาติของจิต ฝึกฝนเพื่อยกระดับของจิตใ...
      • 1
      • ศีล227เป็นเส้นแบ่งทางโลกกับทางธรรม
       ธรรมที่ทรงแสดงครั้งแรกในโลก ทรงชี้แนะให้เหล่าปัญจวัคคีได้เห็นส่วนที่เป็นทางโลกและทางธรรมไว้ชัดเจนดังนี้
       กะตะเม เทฺว. โย จายัง กาเมสุ กามะสุขัลลิกานุโยโค หีโน คัมโม โ ปถุชชะนิ...
       • 1
       • พระพุทธศาสนา แบ่งเรื่องราว ของมนุษย์ ที่สนใจ ในพุทธศาสนา ในรอยคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นพุทธบริษัทสี่ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ที่เป็นผู้ที่สนใจฝึกหัดประพฤติปฏิบัติธรรม ไปตามคำสอนขององค์ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า สอนให้เรารู้จัก เรื่องของทุกข์ เรื่องการเวียนว่ายตายเกิด เ... อ่านต่อ
        • 1
        • ศาสนาถูกสร้างจากมุมมองของบุคคล ไม่สามารถบอกได้ว่าถูกต้องทุกสิ่ง
         • 1
         • ธรรมชาติ คือวิทยาศาสตร์
          เพราะสามารถจับต้อง พิสูจน์ และศึกษาเพื่อเก็บเป็นสถิติได้
          และวิทยาศาสตร์ ก็ถือเป็นเรื่องทางโลกครับ...