ความคิดเห็นบนคำถาม

ทำไมพฤติกรรมตามธรรมชาติของมนุษย์เป็นเรื่องทางโลกครับ ?
18 ส.ค. 2021 เวลา 17:58 • ปรัชญา • 9 คำตอบ
ศาสนาพุทธแบ่งเป็นทางโลกและทางธรรม เมื่อธรรมะหมายถึงธรรมชาติ สิ่งที่เป็นไปตามธรรมดาของโลก นกอยู่อย่... ดูเพิ่มเติม
คำตอบ (9)
 • เส้นกั้นคือ อวิชชา
  เส้นทางเดินของชีวิตจะมีทางเลือกในทุกๆการกระทำ เหมือนเจอทาง 2 แพร่ง คือ ทางโลก กับ ทางธรรม
  มนุษย์ส่วนที่ 'ไม่รู้' ความจริงของชีวิต จะเห็นทางเดียว คือทางโลก อวิชช...
 • ก็ต้องดูว่า โลกคืออะไร โลกคือโลกธาตุ ที่มีแต่ธาตุ และมีเหตุปัจจัย ในการทำให้ธาตุต่างๆนั้น ทำหน้าที่ ธรรมะ แปลว่าหน้าที่
  และมนุษย์ก็มีเหตุมาจากธาตุ ก็คือมาจากตัวโลกนี่หล่ะ
  ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรของทางโลก ก็ต้องอยู่ในกฎของธรรมชาติ หรือก...
 • อันนี้ตอบตามความเข้าใจของตัวเองนะคะ ผิดถูกยังไงลองพิจารณาก่อนค่ะ ถูกค่ะธรรมชาติเป็นเรื่องธรรมดาของโลก มีดีมีชั่วมั่วสุมกันไป หมุนเวียนเปลี่ยนไปเกิดดับตลอดเวลา ที่เขาเรียกว่าทางโลกที่คนเราโดยทั่วไปก็ใช้ชีวิตแบบทางของโลก ส่วนในทางธรรมก็เข้าใจในสิ่งที่เป็นธรรมชาติตรงนี้เป็นอย่างดี จ...
 • เพราะวิถีของมนุษย์มักจะถูกปรุงแต่งด้วยจิต ไม่ได้เดินตามวิถีตามธรรมชาติหรือสัญชาตญาณแบบเพียว ๆ
  หิว ก็สรรหาอาหารมาบรรเทาหิว มิใช่กินตามมีตามเกิด...
 • มันคือกระแสธรรมชาติ
  จิตใจคนมีธรรมชาติไหลลงต่ำ
  เหมือนที่น้ำไหลจากเหนือลงสู่ใต้
  การเรียนรู้ธรรมก็เพื่อให้เข้าใจธรรมชาติของจิต ฝึกฝนเพื่อยกระดับของจิตใ...
 • ศีล227เป็นเส้นแบ่งทางโลกกับทางธรรม
  ธรรมที่ทรงแสดงครั้งแรกในโลก ทรงชี้แนะให้เหล่าปัญจวัคคีได้เห็นส่วนที่เป็นทางโลกและทางธรรมไว้ชัดเจนดังนี้
  กะตะเม เทฺว. โย จายัง กาเมสุ กามะสุขัลลิกานุโยโค หีโน คัมโม โ ปถุชชะนิ...
 • พระพุทธศาสนา แบ่งเรื่องราว ของมนุษย์ ที่สนใจ ในพุทธศาสนา ในรอยคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นพุทธบริษัทสี่ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ที่เป็นผู้ที่สนใจฝึกหัดประพฤติปฏิบัติธรรม ไปตามคำสอนขององค์ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า สอนให้เรารู้จัก เรื่องของทุกข์ เรื่องการเวียนว่ายตายเกิด เ... อ่านต่อ
 • ศาสนาถูกสร้างจากมุมมองของบุคคล ไม่สามารถบอกได้ว่าถูกต้องทุกสิ่ง
 • ธรรมชาติ คือวิทยาศาสตร์
  เพราะสามารถจับต้อง พิสูจน์ และศึกษาเพื่อเก็บเป็นสถิติได้
  และวิทยาศาสตร์ ก็ถือเป็นเรื่องทางโลกครับ...