เส้นกั้นคือ อวิชชา
เส้นทางเดินของชีวิตจะมีทางเลือกในทุกๆการกระทำ เหมือนเจอทาง 2 แพร่ง คือ ทางโลก กับ ทางธรรม
มนุษย์ส่วนที่ 'ไม่รู้' ความจริงของชีวิต จะเห็นทางเดียว คือทางโลก อวิชชาปิดกั้นอีกทางไว้ จึงคิดว่าทางชีวิตเป็นเส้นตรง ที่ทุกคนเดินไปตามๆกัน
ทางที่พระพุทธเจ้าค้นพบคือทางแยกนี้ ที่มองเห็นได้ด้วยตาใจเท่านั้น จึงมีแต่"ผู้รู้"ตามพระพุทธองค์ ที่จะเดินไปได้
  • 1
โฆษณา