20 ส.ค. 2021 เวลา 14:49 • ปรัชญา
ก็ต้องดูว่า โลกคืออะไร โลกคือโลกธาตุ ที่มีแต่ธาตุ และมีเหตุปัจจัย ในการทำให้ธาตุต่างๆนั้น ทำหน้าที่ ธรรมะ แปลว่าหน้าที่
และมนุษย์ก็มีเหตุมาจากธาตุ ก็คือมาจากตัวโลกนี่หล่ะ
ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรของทางโลก ก็ต้องอยู่ในกฎของธรรมชาติ หรือกฎของเหตุปัจจัยตามแต่ละหน้าที่
จึงอาจรวมได้ว่า ทุกอย่างที่มนุษย์สร้างแม้ว่าจะเป็นพฤติกรรม ก็เป็นสิ่งที่ถูกปรุงแต่งและสร้างขึ้นจากโลกธาตุ หรือโลกนี่หล่ะ เป็นเรื่องทางโลก
ส่วนเรื่องทางธรรม เป็นเรื่องที่ต้องมองด้วยการไม่ปรุงแต่ง เช่น การมองเห็นธรรมชาติในระดับธาตุ ซึ่งต้องใช้ความรู้ มาเสริมความไม่รู้จึงจะเห็นได้
และในการมองครั้งนั้นต้องไม่มีการปรุงแต่งใดใด จึงเรียกได้ว่ารู้ได้เฉพาะตน
หากมองเห็นเป็น รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส หรือกระทั่ง ธรรมารมณ์แล้ว ก็หมายความว่ายังมีการปรุงแต่งอยู่ยังเป็นโลกอยู่ ยังปรุงอยู่ ก็ยังอยู่ได้แค่ที่โลกๆอย่างที่เราๆอยู่นี่หล่ะ
มันก็เลยเป็นเรื่องทางโลก ไม่ใช่เรื่องทางธรรม แต่ก็ยังอยู่ในธรรมน่ะ
โฆษณา