อันนี้ตอบตามความเข้าใจของตัวเองนะคะ ผิดถูกยังไงลองพิจารณาก่อนค่ะ ถูกค่ะธรรมชาติเป็นเรื่องธรรมดาของโลก มีดีมีชั่วมั่วสุมกันไป หมุนเวียนเปลี่ยนไปเกิดดับตลอดเวลา ที่เขาเรียกว่าทางโลกที่คนเราโดยทั่วไปก็ใช้ชีวิตแบบทางของโลก ส่วนในทางธรรมก็เข้าใจในสิ่งที่เป็นธรรมชาติตรงนี้เป็นอย่างดี จึงอยากหลุดออกจากความดีและความชั่วนั้น ก็คืออยู่ตรงกลางไม่ทุกข์ไม่สุขอีกต่อไป ซึ่งคิดว่าธรรมนี้แปลว่าเที่ยงธรรมค่ะ
โฆษณา