เพราะวิถีของมนุษย์มักจะถูกปรุงแต่งด้วยจิต ไม่ได้เดินตามวิถีตามธรรมชาติหรือสัญชาตญาณแบบเพียว ๆ
หิว ก็สรรหาอาหารมาบรรเทาหิว มิใช่กินตามมีตามเกิด
ี้ร้อน หนาว ก็สรรหาเครื่องนุ่งห่มที่แลดูสวยงาม มากกว่าเอามานุ่งห่มเพื่อปกปัองเราจากความร้อน หนาวนั้น
ที่พักอาศัย ก็สร้างขึ้นมาเกินความจำเป็นสำหรับแค่เอาไว้พักพิง หลบแดด หลบฝน และพักผ่อน
และสรรหาเครื่องไม้เครื่องมือมาสร้างความสะดวกสบายเกินความจำเป็น โดยพยายามยัดเยียดความรู้สึกว่า ของมันต้องมี เข้าไปในความคิด และวิถีการใช้ชีวิต
  • 2
โฆษณา