20 ส.ค. 2021 เวลา 15:06 • ปรัชญา
ความรับผิดชอบทั้งที่เป็นคนทำเองและไม่ได้ทำ แต่ก็สามารถรับผิดชอบได้ ก็จะเป็นผู้ใหญ่ได้ละ
โฆษณา