คำถาม

อะไรที่แสดงถึงการโตเป็นผู้ใหญ่แล้วบ้างคะ ?
20 ส.ค. 2021 เวลา 05:52 • ปรัชญา • 11 คำตอบ
สุดยอดคำตอบ
วุฒิภาวะในการควบคุมอารมณ์ (Emotional Intelligent)
บางคนเติบโตแต่วัย แต่ขาดการฝึกฝนด้านการควบคุมอารมณ์ ความสามารถด้านนี้ ลองสังเกตผู้ที่ทำได้ดีจะผ่านวิกฤติไปได้อย่างสง่างาม เป็นที่น่าเคารพนับถือ ในความมั่นคงหนักแน่น...
1
  • 6
    คำตอบ (11)