21 ส.ค. 2021 เวลา 08:00 • ปรัชญา
ผมไม่มองหาทั้งสองอย่างเพราะเจอทุกๆสัปดาศุขแล้วเสาร์และอาทิตร์นั้นถูกต้องแล้ว?.
โฆษณา