ความคิดเห็นบนคำถาม

คุณกำลังมองหาความสุข หรือความถูกต้อง ?
20 ส.ค. 2021 เวลา 08:00 • ปรัชญา • 14 คำตอบ
คำตอบ (14)
 • สุดยอดคำตอบ
  คำ 2 คำนี้
  เมื่อตีความหมายแล้ว
  ความสุขหรือ สุข หมายถึง ความสบายกาย สบายใจ เป็นความรู้สึกหรืออารมณ์ประเภทหนึ่งรวมถึง สิ่งที่ทำให้เกิดความสุข...
 • สุข เมื่อทำถูก ก่อนทำก็คิด
  คิดแล้ว ค่อยพูด หรือ ทำ
  มีพูด กับไม่พูด
  พูดมากทำน้อย หรือ พูดน้อยทำมาก...
 • ความถูกต้อง
  ตราบใดที่มันผิด ความสุขอาจจะเป็นผลร้ายกับสิ่งอื่นๆ
 • ความสุขเป็นผลพวงมาจากการ
  กระทำที่ถูกต้อง มันจึงแยกกันไม่ได้
 • ความถูกต้องมักมาจาก​ บรรทัดฐาน​ และความจริง.. ซึ่งไอ้ความจริงนี้มันมัเป้สะพายหลังที่บรรจุมาแต่ความเคลียดและความทุกข์​เท่านั้น
  .. ความสุขมัน​ คือภาพลวงตาที่อยู่ในจินตนาการ.. เป็นนามธรรมที่ยังไม่ถูกสร้างขึ้นมาเป็นกายภาพทางรูปธรรม.....
  1
 • ถ้าเอาจริงๆ ทั้ง 2 มันมักจะมาจากคำว่า ตรงไหนสบายใจมากที่สุด เพราะบางที ความสุขมันก็มี แม้จะไม่ถูกต้อง หรืออีกมุมถูกต้อง อาจจะสุขก็มี ผมเลยขอใข้คำว่า ตรงไหนสบายใจ.... ตรงนั้นดีสุดครับ
 • ความสุขที่ไม่ต้องเลิศเลอ
 • ไม่ได้มองหา มันมีอยู้รอบตัว สิ่งที่ถูกต้องย่อมทำให้มีความสุขเสมอ
 • ผมไม่มองหาทั้งสองอย่างเพราะเจอทุกๆสัปดาศุขแล้วเสาร์และอาทิตร์นั้นถูกต้องแล้ว?.
 • ง่ายๆ แต่ทำยาก
  1.ความสุขเกิดแก่ตนเองและผู้อื่น
  2. ความถูกต้องที่เกิดแก่ตนเองและผู้อื่นเช่นกัน
  1.1 ฉะนั้นหากความสุขเกิดแก่ตนเองแต่ทำคนอื่นเดือดร้อนก็ไม่ถูกต้อง หากคว...