ความถูกต้อง
ตราบใดที่มันผิด ความสุขอาจจะเป็นผลร้ายกับสิ่งอื่นๆ
1 ถูกใจ
43 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...