มีบัญชีอยู่แล้ว?
 • air_devil
  • 54
   โพสต์
  • 3
   ผู้ติดตาม
  • 16
   กำลังติดตาม
  • ถ้าไม่มีเรื่องราวระหว่างทางจะไปถึงจุดหมายได้ยังไง เพราะเรื่องราวระหว่างทางเป็นส่วนหนึ่งของจุดหมาย🎯🌈
  • I am a teacher 📔🌈