มีบัญชีอยู่แล้ว?

คำถาม

ความหมายของการมีชีวิตอยู่ของคุณคืออะไร ?
4 ต.ค. 2021 เวลา 09:52 • ไลฟ์สไตล์ • 44 คำตอบ
ถามเชยๆอยากทราบว่าคนแต่ละคนมีแนวทางการใช้ชีวิตอย่างไร
คำตอบ (44)
 • การอยู่อย่างเข้าใจสัจธรรมของชีวิต อยู่อย่างเป็นประโยชน์ต่อคนรอบข้าง ต่อสังคม จนกระทั่งวาระสุดท้าย ร่างนี้ก็จะยังเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องการ (บริจาคร่างกาย/อวัยวะ)
  • การสร้างประโยชน์ให้มากที่สุด สำหรับการเป็นมนุษย์บนโลกใบนี้ค่ะ
   • การพัฒนาตนเองค่ะ เราเชื่อว่า มนุษย์เกิดมาเพื่อพัฒนา ถ้าตายไปเราก็ไม่ได้พัฒนาอะไรเลย รู้สึกเสียดาย ไม่อยากตายด้วยความรู้สึกเสียดายแต่อยากตายด้วยความรู้สึกที่ไม่รู้สึกอะไร
    • การเรียนรู้ เรียนรู้โลก เรียนรู้คน สำคัญที่สุดคือการเรียนรู้ใจของตนเอง
     • หิวก็กินข้าว
      กระหายก็ดื่มน้ำ
      ปวดถ่ายก็เข้าห้องน้ำ
      ง่วงก็เข้านอน
       ก็แล้ว
       จะมีสักกี่คนที่เข้าใจความหมายของการมีชีวิตอยู่แบบนี้
      • การได้พัฒนาตนเอง เรียนรู้ชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไปตามที่ชีวิตเราผ่านมาในทุกวัน
       • การเดินทางเพื่อค้นพบตัวเอง
        • สร้างสิ่งที่เปลี่ยนแปลงโลก และเข้าใจจักรวาล
         • มีชืวิต ทำสิ่งที่ใช่ เรียนรู้สิ่งที่ชอบ ไม่ทำให้ตัวเองลำบาก ไม่ทำคนอื่นแย่ลง
          • ความสามารถและการกระทำของเราค่ะ เราคิดว่า เราอยู่เพื่อทดลแงความสามารถของตัวเองไปกับทุกสิ่ง ตอนนี้กำลังลองกับการทำงานค่ะ