ความสุขเป็นผลพวงมาจากการ
กระทำที่ถูกต้อง มันจึงแยกกันไม่ได้
37 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา