21 ส.ค. 2021 เวลา 09:02 • ไลฟ์สไตล์
ชีวิตมนุษย์เราก็คล้ายเส้นกราฟ มีขึ้นมีลง ทุกข์ก็ทุกข์ไม่นาน สุขก็สุขไม่นาน หากเข้าใจความจริงพยายามปล่อยๆความยึดถือเอาอารมณทุกข์เข้าไปเกาะเป็นสนิมใจ....ลองสร้างบรรยากาศในบ้านให้มีแสงสว่างส่องเข้ามา ทำที่พักให้โล่งหน่อย จัดมุมที่จะสร้างบรรยากาศในบ้านสักมุมที่รู้สึกสบาย เป็นมุมพักผ่อน ออกไปสัมผัสแสงแดดตอนเช้า ตอนบ่ายใกล้เย็นบ้าง ดูนกบิน ดูต้นไม้บ้างค่ะ .....ให้นึกว่าทุกชีวิตเหมือนกันหมดคือ ปิดฉากการแสดงละครบนโลกใบนี้ทุกคนคือ หมดลมหายใจ....สุข- ทุกข์อยู่ที่ระบบความนึกคิดของเราเอง
โฆษณา