ในความเห็นจองผมคิดว่าถ้าไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้าน
ก็ทุกอย่างที่เกี่ยวกับมนุษย์ในด้าน ความรู้สึกจิตใจ เช่น นักจิตวิทยา การแสดงให้ความบันเทิง ลดความเครียด และทางร่างกาย เช่น นักโภชนาการ เทรนเนอร์
4 ถูกใจ
559 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 4
    โฆษณา