มีบัญชีอยู่แล้ว?

คำถาม

ผมอยากรู้ว่าในอีก 10 ปี ข้างหน้า อาชีพอะไรบ้างจะเป็นอาชีพที่ทั่วโลกต้องการ ?
21 ส.ค. 2021 เวลา 08:30 • ความคิดเห็น • 12 คำตอบ
สุดยอดคำตอบ
ในความเห็นจองผมคิดว่าถ้าไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้าน
ก็ทุกอย่างที่เกี่ยวกับมนุษย์ในด้าน ความรู้สึกจิตใจ เช่น นักจิตวิทยา การแสดงให้ความบันเทิง ลดความเครียด และทางร่างกาย เช่น นักโภชนาการ เทรนเนอร์
เมอาย
เห็นด้วยค่ะ
คำตอบ (12)