คิดเยอะ คิดไม่เหมือนชาวบ้าน
มันเป็นสิ่งที่ไม่ชอบเพราะเข้าสังคมลำบาก แต่มันกลับดีกับการทำงาน
  • 4
โฆษณา