รับฟังค่ะ แต่เอาจริงๆ ด้วยมนุษย์ปกติธรนมดาถ้ารับมือด้วยตัวเองอาจจะเอาไม่อยู่และยิ่งไปกันใหญ่บางทีอาจจะเลวร้ายกว่าเดิมด้วยวิธีที่เราคิดว่าดีแล้วก็ได้นะคะ แนะนำให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญและอยู่คอยดูแลให้กำลังใจประกอบวิธีรักษาดีกว่าค่ะ✌✌
  • 1
โฆษณา