25 ส.ค. 2021 เวลา 14:55 • ความคิดเห็น
เดินออกจากตรงนั้นครับ ถ้าไปไหนไม่ได้ก็หูทวนลม /ม่มอง ไม่พูด 🙈🙉🙊
โฆษณา