เดินออกจากตรงนั้นครับ ถ้าไปไหนไม่ได้ก็หูทวนลม /ม่มอง ไม่พูด 🙈🙉🙊
1ถูกใจ
62รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...