สูดลมหายใจเข้าให้ลึก หายใจออกให้สุด
แล้วถ้ายังไมหาย เอามือปิดปากปิดจมูก
  • 1
โฆษณา