26 ส.ค. 2021 เวลา 12:36 • ความคิดเห็น
คิดว่าน่าจะเป็นประเทศในอุดมคติได้ยากมากๆค่ะ
ความเหลื่อมล้ำก็สูงลิ่ว ยาเสพติดเกลื่อนเมือง อัตราการเกิดของครอบครัวด้อยโอกาสสูงกว่าครอบครัวที่พร้อม
ทุจริตทุกวงการจนเป็นเรื่องปกติ ประชาชนมีเสียงเหมือนไม่มี
โฆษณา