26 ส.ค. 2021 เวลา 12:57 • ความคิดเห็น
มองเขาด้วยความเมตตาจิตค่ะ เราจะรู้ถึงสาเหตุของการกระทำของคนที่ทำให้เรารู้สึกโกรธ แล้วความโกรธจะค่อยๆหายไปด้วยความเข้าใจค่ะ
โฆษณา