การจะมาเป็นพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าเกิดมาแล้วตรัสรู้ได้เลย ถ้าอ่านในชาดกก็จะรู้ว่าพระพุทธเจ้าต้องบำเพ็ญเพียรตั้งกี่ชาติ ผ่านเรื่องราวร้ายดีมาไม่รู้กี่ชาติ พอชาติสุดท้ายก็สมกับบารมีที่สั่งสมมาถึงได้เกิดเป็นเจ้าชาย การจะตรัสรู้ไม่ใช่มาจากการเกิดเป็นเจ้าชาย คิดว่ามาจากบารมีที่สั่งสมมาทั้งหมดก่อเกิดให้จิตได้เข้าถึง ทุกข์ เหตุแห่งทุกข์ ความดับทุกข์ และหนทางแห่งความดับทุกข์ได้โดยเพียงแค่เห็นความเกิด แก่ เจ็บ ตาย เมื่อท่านได้เทศนาธรรมให้ผู้อื่นได้พ้นจากทุกข์ ความศัทธาก็เกิด ศาสนาจึงถือกำเนิดขึ้น
4ถูกใจ
287รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...