มีบัญชีอยู่แล้ว?

คำถาม

ถ้าเจ้าชายสิทธัตถะเกิดเป็นขอทาน ศาสนาพุทธจะถือกำเนิดขึ้นได้ไหม ?
27 ส.ค. 2021 เวลา 06:54 • ปรัชญา • 21 คำตอบ
เป็นไปได้ไหม ที่ ความรำ่รวยจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เจ้าชายสิทธัตถะเบื่อโลกจนต้องออกไปค้นหาทางพ้นทุก... ดูเพิ่มเติม
สุดยอดคำตอบ
ไม่ได้แน่ครับ...ขึ้นชื่อว่าขอทานซึ่งในยุคนั้นสมัยนั้นมีการแบ่งชนชั้นวรรณะ
พราหมณ์..กษัตริย์..แพทย์..ศูทร ตามลำดับ
แบ่งตามความเชื่อของลัทธิในยุคนั้นคือ..พราหมณ์ฮินดู..โดยอาศัยรูปปั้นของ...
710 รับชม
  ก้องภพ อารามบอย
  รูปปั้นพระพรหม หาแทบไม่ได้เลยในประเทศอินเดีย มีน้อยมากครับ 🙏
  คำตอบ (21)
  • ขออนุญาตผู้ถามนะคะ
   ไม่ได้มีเจตนาล่วงเกิน
   แต่ต้องการให้ข้อมูลด้วยกุศลเจตนา
   การกล่าวถึงผู้มีคุณใหญ่... อ่านต่อ
   101 รับชม
   • ก่อนลงมาปฏิสนธิเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ ท่านเป็นเทพบุตรโพธิสัตว์อยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิต
    (สวรรค์ชั้นที่ 4 ซึ่งเป็นที่อยู่ของเทวดาที่เป็นพระอริยะ
    ที่ยังไม่เป็นพระอรหันต์)...
    107 รับชม
     ก้องภพ อารามบอย
     บารมีเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ทั้ง 30 ทัศ 🙏
    • ศาสนาพุทธถ้าจะว่าไปมีอยู่แล้วบนโลกนี้พระพุทธเจ้าเป็นผู้ค้นพบ​ แล้วประกาศให้คนอื่นๆได้รู้
     79 รับชม
      ก้องภพ อารามบอย
      • ธรรมะ คือ ความจริงตามธรรมชาติ เป็นความลับของสังสารวัฏ ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วนำมาเผยแผ่ยังสัตว์โลกทั้งหลาย อย่างนี้ใช่มั้ยครับ
     • อจินไตย
      155 รับชม
      • ได้แน่นอนครับ
       147 รับชม
       • ชาติกำเหนิดไม่ได้บ่งบอกว่าอนาคตจะโตเป็นอะไรเพราะลิขิตขีดเส้นเอาไว้เเล้วภายใต้ความเป็นตัวตนของคนคนหนึ่งแล้วครับ
        211 รับชม
        • อาจเป็นไปได้ แต่คงต้องขอทานจนมีรายได้เพียงพอที่จะหยุดขอทานได้ เพราะตนเองก็ไม่ได้มีทรัพย์สินหรือ Connection มาก่อน ต้อง Self-made เองทั้งหมด
         198 รับชม
         • พระองค์ท่านเกิดมาตั้งไม่รู้กี่ชาติแล้วไม่ใช่เหรอ จะเป็นอะไรก็คงไม่แปลก ไม่ใช่ว่าชาตินี้จับพลัดจับผลูเป็นเจ้าชายแล้วเกิดเบื่อโลก แบบนี้เจ้าชายทั่วโลกคงมีสักคนสำเร็จอรหันต์ไปแล้วมั้ง มันด้วยบุญกุศลที่พระองค์สั่งสมมา และอินทรีย์พร้อมแล้วต่างหาก
          1
          952 รับชม
           ก้องภพ อารามบอย
           บุญบารมี 30 ทัศ เต็มเปี่ยมครับ
          • อาจหยุดอยู่ ณ ตำแหน่งใดในโลก เพียงสถานะที่แตกต่าง เกิดหรือไม่นั้นกลับไม่สำคัญ คงอยู่หรือไม่นั้นเป็นเพียงเพราะมีผู้พิสูจน์และเข้าใจ เมื่อสิ่งนั้นกระจ่างแจ้ง ไรข้อกังขาอันบริสุทธิ์แล้ว ขจัดหมดซึ่งคำถาม ผู้แสดงนั้นย่อมอาจปรากฎ เป็นดังปราชญ์ผู้หนึ่ง ที่ผู้คนทั่วไปนั้นหาได้สนใจซึ่งฐาน...
           273 รับชม
           • ด้วยผลของบุญกุศลที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสมมานั้น(อันเป็นเหตุ) ทำให้เป็นไปไม่ได้เลยที่พระองค์จะถือกำเนิดมาเป็นขอทานได้
            281 รับชม