ศาสนาพุทธถ้าจะว่าไปมีอยู่แล้วบนโลกนี้พระพุทธเจ้าเป็นผู้ค้นพบ​ แล้วประกาศให้คนอื่นๆได้รู้
  • 1
โฆษณา