อดีตชาติของเจ้าชายสิทธัตถะ เวียนว่ายมาหลายภพชาติ ก่อนได้รับพยากรณ์ คือ ๒๐ อสงไขย รับพยากรณ์แล้ว ๔ อสงไขย ทั้งนรกและเทวโลก
1
ยังไงเป็นไปตามการอธิษฐานจิตหรือการวางจิตใจไว้ครั้งแรกๆแล้ว
เพราะแรกเริ่ม ...จาก ชายผู้ตัดไม้ขายฝืนธรรมดา เป็นลูกเรือในเรือ สำเภา นำมารดาไปด้วย สำเภาเกิดแตกกลางทะเล แต่มีจิตที่คิดจะช่วยเหลือทุดคนให้รอดตาย แต่ตัวเองต้องช่วยมารดาไว้ก่อน นั่นคือจุดเริ่มต้นความเป็นพุทธเจ้า
6ถูกใจ
561รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...