เพิ่งอ่านบล็อกคุณ วินทร์ เลียววาริณ เกี่ยวกับรางวัลชีวิต ให้ลองคิดเปรียบเทียบนะคะ เช่น ศิลปินแห่งชาติ แต่ละคน มักอาวุโส อายุเกือบบั้นปลายชีวิตแทบทั้งนั้นกว่าจะได้รางวัล ยังโดนปลดจากผลงานแลพฤติกรรมบางอย่างไม่เป็นที่ศรัทธาเลยถูกนำมาอ้าง เพราะศรัทธาบารมีในชีวิตเปลี่ยนไปหรือไม่พอ แล้วกว่าจะเป็นพระอรหันต์ที่คนจะนับถือและยอมรับนับถือในคำสอนหมดจิตหมดใจไปทั่วทั้งทวีป ทั้งหลายๆ ทวีป ก็ไม่น่าจะสร้างได้เพียงชั่วชีวิตเดียวละมัง หรือให้เกิดสัก 2-3 ชาติก็ไม่น่าพอ ถ้างั้นบารมีที่สั่งสมมามากๆ แล้วจะเกิดมาเป็นขอทานให้ชีวิตดิ้นรนตั้งแต่เกิดแล้วตรัสรู้คงไม่น่าเป็นได้โดยง่าย แต่อาจเป็นได้ เพราะมีเด็กขอทานได้บวช ชาวบ้านเรียกท่าน ไอ้ตูดขาด แล้วสำเร็จอรหันต์ในยุคพุทธกาลมาแล้ว นามว่า พระปิโลติกะ ดังนั้นพระพุทธศาสนาไม่ได้กำเนิดจากพระศาสดาเกิดเป็นขอทานหรือไม่หรอก แต่อยู่ที่ปัญญาบารมีที่สั่งสมมาต่างหาก ว่าไหมคะ
  • 5
โฆษณา