28 ส.ค. 2021 เวลา 09:23 • ความคิดเห็น
Berocca วิตามินรวม ซื้อติดบ้านไว้กินแทนกาแฟแก้ง่วงแก้ตาปือดีนักแล
จริงๆเราชอบกินกาแฟมากกว่าวิตามิน จะไม่กินกาแฟร่วมกับวิตามินเพราะมันจะขับออกมาทางฉี่
โฆษณา