เกิดแน่นอนค่ะเพราะพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้เรื่องทุกข์​ สมุทัย​ นิโรธ​ และ​ มรรค
อริยสัจสี่ประการพระพุทธเจ้าท่านหาหนทางพ้นทุกข์​ ศาสนาพุทธเป็นการทำคนให้เป็นปัจเจกรู้แจ้งแห่งทุกข์และพ้นทุกข์​ มาคนเดียวไปคนเดียวทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องถึงแก่นแท้ของมันว่าเรามีกรรมเป็นกำเนิดเรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุตัดกรรมได้จึงข้ามภพข้ามชาติ
เรื่องมรรคมีองค์แปด
สัมมาอาชีวะ​ เลี้ยงชีพชอบ​
การไม่เบียดเบียนตนเองละผู้อื่น
ข้าพเจ้าใช้มรรค8เป็นหนทางดำเนินชีวิตตั้งแต่เป็นวัยรุ่นจนเข้าวัยกลางคนธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นไปตามกาลเวลาเป็นธรรมที่มนุษย์ธรรมดาใช้ดำรงชีวิตได้ไม่ว่าโลกจะดำเนินไปทางไดเราก็มีสติและตั้งรับกับมันได้ธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมที่รู้ได้เฉพาะตนคนนั้นเมื่อเข้าถึงแก่นของธรรมแล้วก็จะเข้าถึงความสงบและพยายามขจัดล้างจนตนเองมีใจเป็นกลางได้ขอให้ท่านทุกคนได้เข้าถึงแก่นของธรรมะจะได้พ้นทุกข์ไปด้วยกัน🙏🙏🙏
1ถูกใจ
219รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...